הרשמה לתרגולים –מצב קורונה

התרגולים מתקיימים כרגע במתכונת מצומצמת, עקב הנחיות משרד הבריאות. ההרשמה מוגבלת ל-15 סטודנטים/יות בלבד וכמות המתרגלים מוגבלת ל-4-5 ביום.

Da WidgetBOX! WOOT!