Faculty: לימודי המשך בקנדה

קורסים למתקדמים בביה"ס Think Tank בוונקובר, הנחשב לאחד משלושת בתי הספר הטובים בעולם לאנימציה. בלעדית לבוגרי IAC