מודל של נאור לוי

Sizes:


										

full: 650 × 650

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/03/NaorL_Car_MDL.jpg

large: 460 × 460

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/03/NaorL_Car_MDL-460x460.jpg

medium: 300 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/03/NaorL_Car_MDL-300x300.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/03/NaorL_Car_MDL-200x200.jpg