מיכאל – אורית אמתי – איור בעפרון וצביעה בפוטושופ

Sizes:


										

full: 1652 × 2264

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ.jpg

wpsso-tc-lrgimg: 219 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ-219x300.jpg

wpsso-pinterest: 800 × 1096

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ-800x1096.jpg

wpsso-opengraph: 277 × 380

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ-277x380.jpg

wpsso-thumbnail: 600 × 315

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ-600x315-cropped.jpg

wpsso-schema-16-9: 1200 × 675

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ-1200x675-cropped.jpg

wpsso-schema-4-3: 1200 × 900

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ-1200x900-cropped.jpg

wpsso-schema-1-1: 1200 × 1200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ-1200x1200-cropped.jpg

large: 460 × 630

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ-460x630.jpg

medium_large: 768 × 1053

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ-768x1053.jpg

medium: 219 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ-219x300.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/מיכאל-אורית-אמתי-איור-בעפרון-וצביעה-בפוטושופ-200x200.jpg