הקיפוד–צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי

Sizes:


										

full: 3565 × 5906

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי.jpg

wpsso-tc-lrgimg: 181 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-181x300.jpg

wpsso-pinterest: 800 × 1325

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-800x1325.jpg

wpsso-opengraph: 229 × 380

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-229x380.jpg

wpsso-thumbnail: 600 × 315

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-600x315-cropped.jpg

wpsso-schema-16-9: 1200 × 675

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-1200x675-cropped.jpg

wpsso-schema-4-3: 1200 × 900

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-1200x900-cropped.jpg

wpsso-schema-1-1: 1200 × 1200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-1200x1200-cropped.jpg

large: 423 × 700

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-423x700.jpg

medium_large: 768 × 1272

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-768x1272.jpg

medium: 181 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-181x300.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הקיפוד-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-200x200.jpg