הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי

Sizes:


										

full: 3536 × 5906

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי.jpg

wpsso-tc-lrgimg: 180 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-180x300.jpg

wpsso-pinterest: 800 × 1336

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-800x1336.jpg

wpsso-opengraph: 228 × 380

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-228x380.jpg

wpsso-thumbnail: 600 × 315

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-600x315-cropped.jpg

wpsso-schema-16-9: 1200 × 675

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-1200x675-cropped.jpg

wpsso-schema-4-3: 1200 × 900

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-1200x900-cropped.jpg

wpsso-schema-1-1: 1200 × 1200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-1200x1200-cropped.jpg

large: 419 × 700

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-419x700.jpg

medium_large: 768 × 1283

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-768x1283.jpg

medium: 180 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-180x300.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2015/01/הבטנונית-צבי-פדלמן-איור-דיגיטלי-200x200.jpg