מקבץ עיצובים של ניר גינת ומקבץ פסלים של יניר תירוש

Sizes:


										

full: 2000 × 2000

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/07/YA-NIR.jpg

wpsso-tc-lrgimg: 300 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/07/YA-NIR-300x300.jpg

wpsso-pinterest: 800 × 800

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/07/YA-NIR-800x800.jpg

wpsso-opengraph: 380 × 380

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/07/YA-NIR-380x380.jpg

wpsso-thumbnail: 600 × 315

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/07/YA-NIR-600x315-cropped.jpg

wpsso-schema: 380 × 380

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/07/YA-NIR-380x380.jpg

large: 460 × 460

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/07/YA-NIR-460x460.jpg

medium_large: 768 × 768

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/07/YA-NIR-768x768.jpg

medium: 300 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/07/YA-NIR-300x300.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/07/YA-NIR-200x200.jpg