בשמת אגיוף

Sizes:


										

full: 2048 × 1718

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף.jpg

wpsso-tc-lrgimg: 300 × 252

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף-300x252.jpg

wpsso-pinterest: 800 × 671

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף-800x671.jpg

wpsso-opengraph: 453 × 380

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף-453x380.jpg

wpsso-thumbnail: 600 × 315

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף-600x315-cropped.jpg

wpsso-schema-16-9: 1200 × 675

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף-1200x675-cropped.jpg

wpsso-schema-4-3: 1200 × 900

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף-1200x900-cropped.jpg

wpsso-schema-1-1: 1200 × 1200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף-1200x1200-cropped.jpg

large: 460 × 386

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף-460x386.jpg

medium_large: 768 × 644

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף-768x644.jpg

medium: 300 × 252

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף-300x252.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/11/בשמת-אגיוף-200x200.jpg