אמיצה – הפוסטר הרשמי

Sizes:


										

full: 1936 × 2790

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/06/BRAVE_1Sh_HEB.jpg

large: 460 × 663

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/06/BRAVE_1Sh_HEB-460x663.jpg

medium_large: 768 × 1107

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/06/BRAVE_1Sh_HEB-768x1107.jpg

medium: 208 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/06/BRAVE_1Sh_HEB-208x300.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/06/BRAVE_1Sh_HEB-200x200.jpg