אגדה של עיצוב – ליאור ארדיטי

Sizes:


										

full: 939 × 1134

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/06/241143_167315839994345_815346_o.jpg

large: 460 × 556

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/06/241143_167315839994345_815346_o-460x556.jpg

medium_large: 768 × 927

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/06/241143_167315839994345_815346_o-768x927.jpg

medium: 248 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/06/241143_167315839994345_815346_o-248x300.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2012/06/241143_167315839994345_815346_o-200x200.jpg