דמויות אנימציה של אנדרו גורדון

דמויות שהונפשו על-ידי אנדרו גורדון.
Sizes:


										

full: 460 × 309

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/01/andrew-characters.jpg

large: 460 × 309

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/01/andrew-characters-460x309.jpg

medium: 300 × 202

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/01/andrew-characters-300x202.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/01/andrew-characters-200x200.jpg