מייק וואזאוסקי – הזוכה בקטגוריית ילדים ונוער

מייק וואזאוסקי – הזוכה בקטגוריית ילדים ונוער
Sizes:
עמוד מקורי: פיסול בחול 2011