הפסל הזוכה: אריה של עידו בהר

הפסל הזוכה: אריה של עידו בהר
Sizes:
עמוד מקורי: פיסול בחול 2011