בת הים (עבודה בתהליך)

בת הים (עבודה בתהליך)
Sizes:
עמוד מקורי: פיסול בחול 2011