אוגוסט הגדול במכללה הישראלית לאנימציה

Sizes:


										

full: 540 × 754

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust004.jpg

large: 460 × 642

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust004-460x642.jpg

medium: 215 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust004-215x300.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust004-200x200.jpg