אוגוסט הגדול במכללה הישראלית לאנימציה

Sizes:


										

full: 480 × 628

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust0041.jpg

large: 460 × 602

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust0041-460x602.jpg

medium: 229 × 300

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust0041-229x300.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust0041-200x200.jpg