אוגוסט הגדול במכללה הישראלית לאנימציה

Sizes:


										

full: 460 × 628

http://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust0042.jpg

wpsso-tc-lrgimg: 220 × 300

http://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust0042-220x300.jpg

wpsso-opengraph: 278 × 380

http://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust0042-278x380.jpg

wpsso-schema: 278 × 380

http://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust0042-278x380.jpg

large: 460 × 628

http://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust0042-460x628.jpg

medium: 220 × 300

http://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust0042-220x300.jpg

thumbnail: 200 × 200

http://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2009/07/IacCalendarAugust0042-200x200.jpg